912/1989

Given i Helsingfors den 13 oktober 1989

Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid sjöfartsväsendet

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 7 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Sjöfartsstyrelsen

Ändras:

tre maskinskrivartjänster i löneklass A 11 till textbehandlartjänster i samma löneklass, och

en maskinskrivartjänst i löneklass A 10 till en textbehandlartjänst i samma löneklass.

2 §
Lotsfördelningarna

Ändras:

två insjölotstjänster i löneklass A 10 till farledsmästartjänster i samma löneklass (Saimens lotsfördelning).

3 §
Sjöfartsväsendets fartyg

Ändras:

tio 3 kl. tjänster som maskinmästare i löneklass A 10 till 2 kl. tjänster som maskinmästare i samma löneklass.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

Helsingfors den 13 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.