911/1989

Given i Helsingfors den 13 oktober 1989

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid sjöfartsväsendet

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Lotsfördelningarna

Indras:

en tjänst som lotsfördelningschef i löneklass A 23 (Päijänne lotsfördelning),

en lotsåldermanstjänst i löneklass A 18 (Vasa lotsstation),

tre lotstjänster i löneklass A 17 (Mariehamns, Hangö och Ajos lotsstation),

en lotstjänst i löneklass A 15 (Lohms lotsstation) och

en lotstjänst i löneklass A 10 (Juojärvi lotsstation).

Inrättas:

en tjänst som farledsinspektör i löneklass A 21 (Saimens lotsfördelning),

en tjänst som maskininspektör i löneklass A 20 (Saimens lotsfördelning),

fyra insjölotstjänster i löneklass A 13 (Saimens lotsfördelning),

en tjänst som förrådsmästare i löneklass A 10 (Saimens lotsfördelning) och

en tjänst som farledsmästare i löneklass A 10 (Saimens lotsfördelning).

2 §
Sjöfartsväsendets fartyg

Indras:

en 3 kl. tjänst som maskinmästare i löneklass A 10.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

De tjänster som inrättas genom denna förordning får besättas första gången utan att de har ledigförklarats.

Helsingfors den 13 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.