910/1989

Utfärdat i Helsingfors den 13 oktober 1989

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter

Finansministeriet har ändrat rubriken för och 4 § i sitt beslut av den 29 juni 1987 om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter (622/87),

sistnämnda paragraf sådan den lyder i beslut av den 24 mars 1988 (260/88), som följer:

Finansministeriets beslut

om betalningsställen för vissa skatter samt om ersättning för dataöverföring

4 §
Ersättning för dataöverföring

För varje uppburen skatterat beträffande vilken länsskatteverket tillställs ett maskinläsbart betalningsmeddelande skall penninginrättningen betalas 80 penni i ersättning för dataöverföring. Om penninginrättningen förutom det maskinläsbara betalningsmeddelandet tillställer länsskatteverket ett verifikat över den uppburna raten eller förmedlar motsvarande uppgifter på maskinspråk, är ersättningen dock 1 mark och 80 penni.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 13 oktober 1989

Minister
Ulla Puolanne

Äldre regeringssekreterare
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.