909/1989

Utfärdat i Helsingfors den 13 oktober 1989

Finansministeriets beslut om ändring av 3 § finansministeriets beslut om uppbördstiderna och uppbördsraterna för vissa skatter

Finansministeriet har ändrat 3 § i sitt beslut av den 29 juni 1987 om uppbördstiderna och uppbördsraterna för vissa skatter (621/87) som följer:

3 §
Vissa skatter och avgifter

Debiterad förskottsinnehållning, arbetsgivares socialskyddsavgift, källskatt, stämpelskatt, biografskatt, lotteriskatt, omsättningsskatt och av länsskatteverket debiterad bil- och motorcykelskatt skall också i de debiteringar som avses i 4 och 5 §§ betalas i en rat senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av tre veckor från det debiteringsbeslutet fattades.

Investeringsskatt, byggskatt i huvudstadsregionen och byggskatt skall betalas senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av två månader från det debiteringsbeslutet fattades.


Detta beslut träder i kraft den 18 oktober 1989.

Helsingfors den 13 oktober 1989

Minister
Ulla Puolanne

Äldre regeringssekreterare
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.