906/1989

Given i Helsingfors den 13 oktober 1989

Förordning om ändring av förordningen om gränsbevakningsväsendet

På föredragning av inrikesministern

ändras 13 § 1 punkten förordningen den 9 januari 1976 om gränsbevakningsväsendet (2/76), sådant detta lyder i förordning av den 23 februari 1979 (218/79), samt

fogas till förordningen en ny 19 a § som följer:

13 §

Gränsavdelningen handlägger de ärenden som angår:

1) rikets gräns och dess bevakning samt gränsöverskridningstillstånd;


19 a §

Byråchefen vid gränsavdelningens gränsbyrå avgör de ärenden som gäller tillstånd enligt 3 § 2 mom. utlänningslagen (400/83) och 11 § 1 mom. passlagen (642/86).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 13 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.