899/1989

Given i Helsingfors den 6 oktober 1989

Förordning om vissa tjänsteregleringar inom inrikesministeriets förvaltningsområde

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 7 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Länsstyrelsen i Nylands län

Ändras:

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet i avtalslöneklass S 25 till en byråchefstjänst i samma löneklass;

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen i löneklass A 23 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 23 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

två tjänster som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 22 till överinspektörstjänster i samma löneklass;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 18 till en inspektörsjänst i samma löneklass;

tre inspektörstjänster i löneklass A 23 till överinspektörstjänster i samma löneklass;

en miljövårdsinpektörstjänst i löneklass A 22 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en forskartjänst i löneklass A 19 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en tjänst som yngre landssekreterare i löneklass A 22 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en tjänst som föredragande i löneklass A 21 till en tjänst som yngre landssekreterare i samma löneklass;

en länshälsoinspektörstjänst i löneklass A 20 till en planerartjänst i samma löneklass;

en tjänst som föredragande i löneklass A 19 till en planerartjänst i samma löneklass;

en planerartjänst i löneklass A 23 till en specialplanerartjänst i samma löneklass;

en notarietjänst i löneklass A 16 till en tjänst som biträdande inspektör i samma löneklass;

en länsregistratorstjänst i löneklass A 15 till en avdelningssekreterartjänst i samma löneklass;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 13 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass;

en tjänst som äldre vaktmästare i löneklass A 9 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass;

en vaktmästartjänst i löneklass A 9 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass;

en tjänst som yngre vaktmästare i löneklass A 8 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass;

en vaktmästartjänst i löneklass A 7 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass;

en budtjänst i löneklass A 5 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass;

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 8 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass;

en maskinskrivartjänst i löneklass A 5 till en byråfunktionärstjänst i samma löneklass;

en maskinskrivartjänst i löneklass A 5 till en telefonisttjänst i samma löneklass; och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 5 till en telefonisttjänst i samma löneklass.

Länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län

Ändras:

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet i avtalslöneklass S 25 till en byråchefstjänst i samma löneklass;

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen i löneklass A 23 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

två tjänster som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 23 till överinspektörstjänster i samma löneklass;

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 22 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 20 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 19 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en forskartjänst i löneklass A 18 till en planerartjänst i samma löneklass;

tre inspektörstjänster i löneklass A 23 till överinspektörstjänster i samma löneklass;

en miljövårdsinspektörstjänst i löneklass A 22 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

två länsbokhållartjänster i löneklass A 18 till kamrerstjänster i samma löneklass;

en huvudbokförartjänst i löneklass A 14 till en avdelningssekreterartjänst i samma löneklass;

en tjänst som biträdande bokförare i löneklass A 10 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass; och

en länskassörstjänst i löneklass A 12 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass.

Länsstyrelsen i landskapet Åland

Ändras:

en länsbokhållartjänst i löneklass A 17 till en kamrerstjänst i samma löneklass; och

en tjänst som äldre vaktmästare i löneklass A 10 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass.

Länsstyrelsen i Tavastehus län

Ändras:

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet i avtalslöneklass S 25 till en byråchefstjänst i samma löneklass;

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 23 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en inspektörstjänst i avtalslöneklass S 22 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

två tjänster som biträdande inspektör i löneklass A 18 till inspektörstjänster i samma löneklass;

tre inspektörstjänster i löneklass A 23 till överinspektörstjänster i samma löneklass;

en miljövårdsinspektörstjänst i löneklass A 22 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en byråsekreterartjänst i löneklass A 14 till en avdelningssekreterartjänst i samma löneklass; och

en ritartjänst i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass.

Länsstyrelsen i Kymmene län

Ändras:

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet i avtalslöneklass S 26 till en byråchefstjänst i samma löneklass;

två tjänster som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och bostadsväsendet samt bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 23 till överinspektörstjänster i samma löneklass;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 20 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 17 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

två inspektörstjänster i löneklass A 23 till överinspektörstjänster i samma löneklass; och

en miljövårdsinspektörstjänst i löneklass A 22 till en överinspektörstjänst i samma löneklass.

Länsstyrelsen i S:t Michels län

Ändras:

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet i avtalslöneklass S 25 till en byråchefstjänst i samma löneklass;

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 23 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 20 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 17 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en inspektörstjänst i löneklass A 23 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en miljövårdsinspektörstjänst i löneklass A 22 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en planerartjänst i löneklass A 17 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

två länsbokhållartjänster i löneklass A 17 till kamrerstjänster i samma löneklass;

en länskassörstjänst i löneklass A 13 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass;

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass;

en ritartjänst i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass; och

en vaktmästartjänst i löneklass A 8 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass.

Länsstyrelsen i Kuopio län

Ändras:

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet i avtalslöneklass S 25 till en byråchefstjänst i samma löneklass;

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 23 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 18 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en forskartjänst i löneklass A 18 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en inspektörstjänst i löneklass A 23 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en miljövårdsinspektörstjänst i löneklass A 22 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en forskartjänst i löneklass A 18 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en byråsekreterartjänst i löneklass A 14 till en avdelningssekreterartjänst i samma löneklass;

en länsbokhållartjänst i löneklass A 18 till en kamrerstjänst i samma löneklass;

en länsbokhållartjänst i löneklass A 17 till en kamrerstjänst i samma löneklass;

en länskassörstjänst i löneklass A 13 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass; och

en ritartjänst i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass.

Länsstyrelsen i Norra Karelens län

Ändras:

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet och bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 25 till en byråchefstjänst i samma löneklass;

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 22 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 18 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en forskartjänst i löneklass A 18 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en inspektörstjänst i löneklass A 23 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en miljövårdsinspektörstjänst i löneklass A 22 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en ritartjänst i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass;

en länsbokhållartjänst i löneklass A 18 till en kamrerstjänst i samma löneklass; och

en länsbokhållartjänst i löneklass A 17 till en kamrerstjänst i samma löneklass.

Länsstyrelsen i Vasa län

Ändras:

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet i avtalslöneklass S 25 till en byråchefstjänst i samma löneklass;

två tjänster som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 23 till överinspektörstjänster i samma löneklass;

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 22 till en överinspektörstjänster i samma löneklass;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 18 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 17 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en inspektörstjänst i avtalslöneklass A 23 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en miljövårdsinspektörstjänst i löneklass A 22 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en planerartjänst i löneklass A 19 till en inspektörstjänst i samma löneklass; och

en byråsekreterartjänst i löneklass A 14 till en avdelningssekreterartjänst i samma löneklass.

Länsstyrelsen i Mellersta Finlands län

Ändras:

en tjänst som skolinspektör i löneklass A 24 till yrkesutbildningsinspektör i samma löneklass;

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet i avtalslöneklass S 25 till en byråchefstjänst i samma löneklass;

två tjänster som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 23 till överinspektörstjänster i samma löneklass;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 18 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en forskartjänst i löneklass A 18 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en inspektörstjänst i löneklass A 23 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en inspektörstjänst i löneklass A 22 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en miljövårdsinspektörstjänst i löneklass A 22 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en forskartjänst i löneklass A 18 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en utredningssekreterartjänst i löneklass A 17 till en planerartjänst i samma löneklass;

en forskartjänst i löneklass A 18 till en planerartjänst i samma löneklass; och

två länsbokhållartjänster i löneklass A 18 till kamrerstjänster i samma löneklass.

Länsstyrelsen i Uleåborgs län

Ändras:

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet och bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 25 till en byråchefstjänst i samma löneklass;

tre tjänster som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 23 till överinspektörstjänster i samma löneklass;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 19 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

två inspektörstjänster i löneklass A 23 till överinspektörstjänster i samma löneklass;

en miljövårdsinspektörstjänst i löneklass A 23 till överinspektörstjänst i samma löneklass;

en ritartjänst i löneklass A 10 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass;

en maskinskrivartjänst i löneklass A 5 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass; och

en huvudbokförartjänst i löneklass A 14 till en avdelningssekreterartjänst i samma löneklass.

Länsstyrelsen i Lapplands län

Ändras:

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet i avtalslöneklass S 25 till en byråchefstjänst i samma löneklass;

en tjänst som inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen i avtalslöneklass S 23 till överinspektörstjänst i samma löneklass;

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 20 till en inspektörstjänst i samma löneklass;

en inspektörstjänst i löneklass A 23 till överinspektörstjänst i samma löneklass;

en miljövårdsinspektörstjänst i löneklass A 22 till överinspektörstjänst i samma löneklass;

en överinspektörstjänst i löneklass A 23 till en tjänst som äldre landssekreterare i samma löneklass; och

en länskassörstjänst i löneklass A 13 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

Åtgärder för besättande av den tjänst som inrättas genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt vid vilken tjänsten inrättas.

Helsingfors den 6 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.