898/1989

Given i Helsingfors den 6 oktober 1989

Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster vid länsstyrelsen i Kymmene län och i Lapplands län

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 6 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Länsstyrelsen i Kymmene län

Indras:

en länsskolkuratorstjänst i löneklass A 20;

en byråingenjörstjänst i löneklass A 18;

en utredningssekreterartjänst i löneklass A 18;

en länsregistratorstjänst i löneklass A 16;

tre notarietjänster i löneklass A 16;

en tjänst som biträdande bokförare i löneklass A 8;

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7;

en telefonisttjänst i löneklass A 7;

sju byråfunktionärstjänster i löneklass A 5; och

en budtjänst i löneklass A 3.

Inrättas:

en informationssekreterartjänst i löneklass A 22;

fyra planerartjänster i löneklass A 21;

två tjänster som föredragande i löneklass A 21;

fyra avdelningssekreterartjänster i löneklass A 15;

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13; och

två byråsekreterartjänster i löneklass A 12.

2 §
Länsstyrelsen i Lapplands län

Indras:

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 7 (deltidsanställda, 4 t 7 min/dag).

Inrättas:

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

De tjänster som har inträttats genom denna förordning får första gången besättas utan att de har varit ledigförklarade.

Åtgärder för besättande av de tjänster som inrättats genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna är inrättade, dock ej förrän riksdagen har behandlat ärendet.

Helsingfors den 6 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.