895/1989

Given i Helsingfors den 6 oktober 1989

Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Folkrepubliken Kina om handel med textilprodukter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 3 § lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74):

1 §

Det i Peking den 20 april 1989 mellan Republiken Finland och Folkrepubliken Kina ingångna avtalet om ändring av överenskommelsen om handel med textilprodukter (FördrS 99/86), vilket republikens president godkänt den 6 oktober 1989, är i kraft från den 1 maj 1989 så som därom avtalats.

2 §

På tullverket ankommer att följa med den införsel av varor som sker med stöd av ovan nämnda avtal.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1989.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 70/89)

Helsingfors den 6 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.