894/1989

Given i Helsingfors den 6 oktober 1989

Förordning om ikraftträdande av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Oslo den 13 maj 1987 ingångna avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat, i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 15 januari 1988 (893/89) som även Ålands landsting för sin del gett sitt bifall till, och vilket republikens president godkänt likaså den 15 januari 1988 och beträffande vilket meddelandet om dess godkännande lämnats till Norges utrikesdepartement den 1 februari 1988, träder i kraft den 13 oktober 1989 så som därom överenskommits.

2 §

Lagen den 15 januari 1988 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat (893/89) och denna förordning träder i kraft den 13 oktober 1989.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 69/89)

Helsingfors den 6 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.