893/1989

Given i Helsingfors den 15 januari 1988

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i Oslo den 13 maj 1987 undertecknade avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom överenskommits.

2 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt varom stadgas genom förordning.

Helsingfors den 15 januari 1988

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.