888/1989

Utfärdat i Helsingfors den 5 oktober 1989

Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om produktionsändringsavtal som ingås år 1989 samt om beskogningspremier

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 3 § 1 mom. i sitt beslut av den 2 februari 1989 om produktionsändringsavtal som ingås år 1989 samt om beskogningspremier (98/89), sådant det lyder i statsrådets beslut av den 11 maj 1989 (411/89), som följer:

3 §

Avtal om minskad lantbruksproduktion får ingås i en omfattning som motsvarar ett årligt ersättningsbelopp om högst 15 miljoner mark, avtal om minskad hönsäggsproduktion i en omfattning som motsvarar ett ersättningsbelopp om högst 30 miljoner mark och trädesavtal i en omfattning som motsvarar ett årligt premiebelopp om högst 393 miljoner mark samt avtal om produktion av grönmjölshö i en omfattning som motsvarar ett årligt premiebelopp om högst 2 miljoner mark. Av trädesavtal kan ingås treåriga avtal i en omfattning som motsvarar ett årligt premiebelopp om högst 80 miljoner mark.Detta beslut träder i kraft den 11 oktober 1989.

Helsingfors den 5 oktober 1989

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Vik. specialforskare
Hillka Hakatie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.