886/1989

Given i Helsingfors den 6 oktober 1989

Förordning om vissa tjänsteregleringar inom arbetarskyddsförvaltningen

På föredragning av arbetsministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Inrättas:

en överinspektörstjänst i löneklass A 23;

en äldre ingenjörstjänst i löneklass A 23;

en ingenjörstjänst i löneklass A 21;

en kemisttjänst i löneklass A 21; samt

tre byråsekreterartjänster i löneklass A 12.

Indras:

tre inspektörstjänster i löneklass A 18;

en teknikertjänst i löneklass A 18;

en byggmästartjänst i löneklass A 18;

två arbetarinspektörstjänster i löneklass A 16; samt

en teknikertjänst i löneklass A 14.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

3 §

De tjänster som inrättas genom denna förordning får första gången besättas utan att de lediganslås.

Åtgärder för besättande av de tjänster som inrättats genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt från och med vilken tjänsterna inrättats, dock inte förrän riksdagen har handlagt ärendet.

Helsingfors den 6 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.