884/1989

Given i Helsingfors den 29 september 1989

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom social- och hälsovårdsministeriet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Social- och hälsovårdsministeriet

Inrättas:

Jämställdhetsombudsmannens byrå

en tjänst som byråsekreterare i löneklass A 12 och

en tjänst som textbehandlare i löneklass A 11.

Indras:

Jämställdhetsombudsmannens byrå

en tjänst som textbehandlare i löneklass A 12 och

en tjänst som byråsekreterare i löneklass A 11.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

De tjänster som inrättas genom förordningen får första gången besättas utan att de förklaras lediga.

Helsingfors den 29 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.