883/1989

Given i Helsingfors den 29 september 1989

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för meteorologiska institutets prestationer

På föredragning av trafikministern ändras i förordningen den 7 november 1980 om avgifter för meteorologiska institutets prestationer (731/80) 2 §, sådan den lyder i förordning av den 28 oktober 1988 (911/88), som följer:

2 §

För nedan nämnda prestationer uppbärs avgift enligt följande:

1) Utredningar som grundar sig direkt på statistik eller observationsdagbok, för första arkbladet 95 mk
för varje följande arkblad 59 mk
2) De för uppvärmningsändamål uträknade graddagarna, per antal graddagar 23 mk
3) Prognoskarta för tidningar, per exemplar 25 mk

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 29 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.