881/1989

Given i Helsingfors den 29 september 1989

Förordning om ändring av 6 § förordningen om granskning av videoprogram och andra bildprogram

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde fogas till 6 § förordningen den 20 november 1987 (861/87) om granskning av videoprogram och andra bildprogram ett nytt 2 mom. som följer:

6 §

De anteckningar som avses i 1 mom. skall göras genom tryckning i enlighet med en modell som fastställs av statens filmgranskningsbyrå eller genom användning av dekaler som är tryckta enligt filmgranskningsbyråns modell och som erhålls genom filmgranskningsbyråns förmedling. För dekalerna uppbärs en avgift för tryckningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1990.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets beslut av den 30 december 1988 om anteckning på videoprogram och andra bildprogram (1384/88).

Helsingfors den 29 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.