880/1989

Given i Helsingfors den 29 september 1989

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 6 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Försvarsmakten

Inrättas:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
1 sjukhuskemist A 24
1 militäringenjör A 23
6 militärtekniker A 18
1 äldre montör A 14
5 sjukskötare A 13
4 byråsekreterare A 12
3 signalistövervakare A 11
1 konditionsskötare A 8
1 avdelningsbiträde A 7
2 instrumentvårdare A 7
3 värvad A 7

Indras:

1 forskare A 22
1 avdelningsskötare A 17
2 biträdande avdelningsskötare A 15
1 specialsjukskötare A 14
1 fysioterapeut A 13
1 förrådsförvaltare A 7
22 signalist A 7
1 sjukhusbiträde A 5
3 sjukhusbiträde A 4
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder för besättande av tjänsterna får vidtas redan före den tidpunkt räknat från vilken tjänsten inrättas, dock inte förrän riksdagen har behandlat ärendet.

Helsingfors den 29 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.