878/1989

Given i Helsingfors den 29 september 1989

Förordning om ikraftträdande av den blandade kommissionens beslut om ändring av protokoll nr 3 till avtalet med Tjeckoslovakien om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 29 november 1974 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Tjeckoslovakien om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln (930/74):

1 §

Det av den blandade kommission som avses i artikel 15 i avtalet mellan Republiken Finland och Tjeckoslovakiska Socialistiska Republiken om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln (FördrS 60-61/74) fattade beslutet nr 1/89 om ändring av protokoll nr 3 rörande ursprungsregler, vilket fattats med stöd av artikel 12 i sagda protokoll, träder i kraft den 1 oktober 1989 så som därom har överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av tullstyrelsen.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1989.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 67/89)

Helsingfors den 29 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.