877/1989

Given i Helsingfors den 29 september 1989

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av protokoll nr 3 till avtalet med Tyska Demokratiska Republiken om avvecklande av hindren för handeln på basen av ömsesidighet i fråga om förmåner och skyldigheter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 30 maj 1975 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Tyska Demokratiska Republikens regering om avvecklande av hindren för handeln på basen av ömsesidighet i fråga om förmåner och skyldigheter (456/75):

1 §

Den i Helsingfors den 7 augusti 1989 genom skriftväxling ingångna överenskommelsen om ändring av protokoll nr 3 om ursprungsreglerna till avtalet mellan Republiken Finland och Tyska Demokratiska Republiken om avvecklande av hindren för handeln på basen av ömsesidighet i fråga om förmåner och skyldigheter (FördrS 20-21/75) träder i kraft den 1 oktober 1989 så som därom har överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av tullstyrelsen.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1989.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 66/89)

Helsingfors den 29 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.