871/1989

Utfärdat i Helsingfors den 28 september 1989

Statsrådets beslut om ändring av 4 § statsrådets beslut om premier för amkor

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 4 § 2 mom. i sitt beslut av den 9 februari 1989 om premier för amkor (125/89) som följer:

4 §

Ett avtal kan inte ingås av en sådan odlare som har ett gällande produktionsändringsavtal enligt lagen om styrning av lantbruksproduktionen (446/77), ett i lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83) avsett avtal om minskad lantbruksproduktion eller ett sådant i sistnämnda lag avsett avtal om minskad husdjursproduktion som gäller minskning av nötköttsproduktionen, eller som i enlighet med lagen om avträdelsepension (16/74) har avstått från att bedriva jordbruk.


Detta beslut träder i kraft den 4 oktober 1989 och det tillämpas också på ansökningar som inlämnats innan detta beslut trätt i kraft. Lantbruksdistriktet kan även på grundval av detta beslut till ny behandling uppta en ansökan som den redan har avgjort.

Helsingfors den 28 september 1989

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Specialforskare
Seppo Hassinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.