868/1989

Given i Helsingfors den 29 september 1989

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid handels- och industriministeriet

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Handels- och industriministeriet

Inrättas:

en tjänst som företagsforskare i löneklass A 22,

en tjänst som planerare i löneklass A 18,

en tjänst som inspektör i löneklass A 18,

tre tjänster som avdelningssekreterare i löneklass A 15,

en tjänst som avdelningssekreterare i löneklass A 14,

en tjänst som byråsekreterare i löneklass A 11 och

tre tjänster som byråsekreterare i löneklass A 10.

Indras:

en tjänst som inspektör i löneklass A 20,

en tjänst som inspektör i löneklass A 16,

en tjänst som avdelningssekreterare i löneklass A 17,

en tjänst som arkivarie i löneklass A 14,

en tjänst som byråsekreterare i löneklass A 13,

två tjänster som byråsekreterare i löneklass A 12,

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 9 och

tre byråfunktionärstjänster i löneklass A 8.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

De tjänster som inrättas genom denna förordning får första gången besättas utan att de har ledigförklarats.

Helsingfors den 29 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.