867/1989

Given i Helsingfors den 29 september 1989

Förordning om tjänstedräkt för personalen vid sjöfartsväsendet

På föredragning av trafikministern stadgas:

1 §

Denna förordning gäller tjänstedräkt för tjänstemän vid sjöfartsväsendet.

Sjöfartsstyrelsen bestämmer vilka av dess tjänstemän som är berättigade eller skyldiga att bära tjänstedräkt.

2 §

Sjöfartsstyrelsen fastställer modell, färg och tygkvalitet för tjänstedräkten samt de märken och emblem som skall användas på den.

3 §

De personer i sjöfartsväsendets tjänst för vilka tjänstedräkt har fastställts skall vid användningen av tjänstedräkt iaktta sjöfartsstyrelsens föreskrifter och vad som i övrigt stadgas om detta.

4 §

Sjöfartsstyrelsen har rätt att tillämpa denna förordning även på dem som står i arbetsavtalsförhållande till sjöfartsväsendet.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 25 oktober 1963 angående uniformer för personalen vid sjöfartsväsendet (468/63).

Helsingfors den 29 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.