865/1989

Given i Helsingfors den 29 september 1989

Förordning om ändring av hälsovårdsförordningen

På föredragning av inrikesministern

upphävs 95 § hälsovårdsförordningen av den 3 februari 1967 (55/67) och

fogas till förordningen en ny 93 a § som följer:

93 a §

Eldbegängelse skall äga rum i ett krematorium.

Efter eldbegängelsen skall askan utan dröjsmål sänkas på en kyrkogård eller i en skyddad urna placeras på en kyrkogård eller någon annan gravplats. Placeras urnan ute, skall den fast fogas vid sin sockel. Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd till att askan behandlas på något annat sätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.