862/1989

Given i Helsingfors den 29 september 1989

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om beviljande av flergångsvisum åt studerande, forskarstuderande, lärare, forskare och andra experter

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Moskva den 8 september 1989 genom notväxling ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om beviljande av flergångsvisum åt studerande, forskarstuderande, lärare, forskare och andra experter är i kraft från den 8 september 1989 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 5 oktober 1989.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 63/89)

Helsingfors den 29 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Tf. utrikesminister, Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.