861/1989

Given i Helsingfors den 22 september 1989

Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster vid statens tekniska forskningscentral

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Indras från den 1 december 1989:

en forskartjänst i löneklass A 22; och

en laboratoriemästartjänst i löneklass A 13.

Inrättas från den 1 december 1989:

en forskningsprofessorstjänst i avtalslöneklass S 28.

2 §

Indras från den 1 januari 1990:

en forskartjänst i löneklass A 22; och

en övervaktmästartjänst i löneklass A 11.

Inrättas från den 1 januari 1990:

en forskningsprofessorstjänst i avtalslöneklass S 28.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1989.

De tjänster som inrättas genom denna förordning får första gången besättas utan att de har ledigförklarats.

Åtgärder för besättande av tjänster som inrättas genom denna förordning kan vidtas redan före den tidpunkt från vilken de inrättas, dock inte förrän riksdagen har behandlat ärendet.

Helsingfors den 22 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.