856/1989

Given i Helsingfors den 29 september 1989

Förordning om ändring av förordningen om delegationen för kommunal ekonomi

På föredragning av inrikesministern >ändras i förordningen den 21 juli 1977 om delegationen för kommunal ekonomi (585/77) förordningens rubrik samt 1 § och 3 § 1 mom. som följer:

Förordning

om delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning

1 §

För handläggning av principiellt viktiga frågor och frågor med stor räckvidd som gäller den kommunala ekonomin och kommunalförvaltningen, för planering av den kommunala ekonomin, för koordinering av denna planering med den totalekonomiska planeringen och planeringen av statshushållningen samt för ärenden som gäller kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna finns i anslutning till inrikesministeriet såsom samarbets- och förhandlingsorgan mellan myndigheterna inom statens centralförvaltning och kommunernas centralorganisationer en delegation för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning.

3 §

Delegationen skall

1) handlägga initiativ och arrangemang som gäller den kommunala ekonomin och kommunalförvaltningen,

2) utveckla planeringen av den kommunala ekonomin samt koordinera denna planering med den totalekonomiska planeringen och planeringen av statshushållningen,

3) främja utvecklandet av systemet för kostnadsfördelning mellan staten och kommunerna,

4) försöka trygga adekvata förutsättningar för finansieringsarrangemang i fråga om den kommunala ekonomin, bland annat vad beträffar kreditfinansieringen,

5) bereda gemensamma arrangemang för stats- och kommunalhushållningen vilka gäller skötseln och utvecklandet av den offentliga hushållningen samt förvaltningsförfaranden som har samband med dessa arrangemang, och

6) fullgöra andra uppgifter som hör till delegationens verksamhetsområde och som har förelagts den av inrikesministeriet, antingen på eget initiativ eller på förslag av delegationen.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989.

Helsingfors den 29 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.