855/1989

Given i Helsingfors den 22 september 1989

Förordning om ändring av benämningen på en viss tjänst vid medicinalstyrelsen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 7 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Ändras:

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1989.

Helsingfors den 22 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.