854/1989

Given i Helsingfors den 22 september 1989

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom läkemedelslaboratoriet

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Läkemedelslaboratoriet

Inrättas:

en tjänst som specialforskare i löneklass A 24 och

en tjänst som byråsekreterare i löneklass A 9.

Indras:

en tjänst som specialforskare i löneklass A 20 och

en tjänst som forskare i löneklass A 20.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 31 december 1989.

De tjänster som inrättas genom förordningen får första gången besättas utan att de förklaras lediga.

Helsingfors den 22 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.