818/1989

Given i Helsingfors den 15 september 1989

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 84 § vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) som följer:

84 §
Fordons godkännande för trafik och registrering

Användning i trafik av ett motordrivet fordon och av ett släpfordon som är lämpat att kopplas till det är förbjuden, om fordonet inte har besiktats och på behörigt sätt anmälts för registrering. Genom förordning kan stadgas om undantag från besiktnings- och registreringsskyldigheten.

Importören och tillverkaren av ett fordon samt dess ägare och innehavare är skyldiga att hos registermyndigheten anmäla registeruppgifterna samt ändringar i dessa i enlighet med förordning. Ändringsuppgifter för ett fordon skall alltid anmälas hos registermyndigheten, om inte ändringen gäller ett avregistrerat fordon.

Genom förordning stadgas om delgivningen av beslut och andra handlingar som hänför sig till registreringen av fordon. Genom förordning stadgas också om registrering av fordon för export eller bilinteckning, om användning i trafik av fordon med provnummer- eller förflyttningsskyltar samt om användning i Finland av fordon som har registrerats någon annanstans. Bilregistercentralen meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av de förordningar som gäller registrering och besiktning av fordon samt om undantag från de skyldigheter som gäller registerutdrag och registreringsskyltar samt registrering och besiktning av enskilda fordon.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1989.

Regeringens proposition 76/89
Trafikutsk. bet. 4/89
Stora utsk. bet. 103/89

Helsingfors den 15 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.