801/1989

Given i Helsingfors den 8 september 1989

Lag om ändring av 2 § militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 2 mom. militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83) som följer:

2 §

Såsom militärt rättegångsärende handläggs även åtal mot krigsman för en gärning, för vilken straff stadgas i 21 kap. 1-3 eller 5-13 §, 25 kap. 12 eller 13 §, 28, 29, 31, 32 eller 35 kap., 36 kap. 1, 1 a eller 3-6 §, 38 kap. 6, 6 a, 8 eller 9 a § eller 40 kap. 1-3 § eller 5 § strafflagen. En förutsättning för detta är att gärningen har riktat sig mot försvarsmakten eller mot någon annan krigsman.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 58/88
Lagutsk. bet. 7/89
Stora utsk. bet. 84/89

Helsingfors den 8 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.