800/1989

Given i Helsingfors den 8 september 1989

Lag om ändring av 13 § lagen om strålningsskydd

I enlighet med riksdagens beslut ändras 13 § lagen den 26 april 1957 om strålningsskydd (174/57) som följer:

13 §

Den som bryter mot denna lag eller med stöd av den meddelade föreskrifter skall, om det inte stadgas strängare straff för gärningen i någon annan lag, för brott mot lagen om strålningsskydd dömas till böter eller fängelse i högst två år. På brott mot tystnadsplikt som begås av en tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare skall dock tillämpas 40 kap. 5 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 58/88
Lagutsk. bet. 7/89
Stora utsk. bet. 84/89

Helsingfors den 8 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.