799/1989

Given i Helsingfors den 8 september 1989

Lag om ändring av 18 § lagen om medling i arbetstvister

I enlighet med riksdagens beslut ändras 18 § lagen den 27 juli 1962 om medling i arbetstvister (420/62) som följer:

18 §

En förlikningsman får inte olovligen yppa en yrkes- eller affärshemlighet som han har fått kännedom om i sin tjänst eller i sitt uppdrag, eller en omständighet som har delgivits honom på ett villkor som nämns i 10 § 2 mom.

Om straff för brott mot tystnadsplikt som begås av en tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare stadgas i 40 kap. 5 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 58/88
Lagutsk. bet. 7/89
Stora utsk. bet. 84/89

Helsingfors den 8 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.