791/1989

Utfärdat i Helsingfors den 24 augusti 1989

Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

ändrat § 1 i kapitel 1 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), sådan paragrafen lyder i Finlands Banks beslut av den 20 januari 1989 (90/89), som följer:

Kapitel 1

Definitioner

1 §

Valutabanker är:

Andelsbankernas Centralbank Ab
Citibank Ab
Finlands Arbetarsparbank
Föreningsbanken i Finland Ab
Helsingfors Sparbank
Indosuez Aktiebank Finland
Kansallis-Osake-Pankki
Midland Montagu Aktiebank
PKbanken International (Finland) Oy
Postbanken Ab
Sparbankernas Central-Aktie-Bank
Tampereen Aluesäästöpankki
Ålandsbanken Ab

Helsingfors den 24 augusti 1989

Suomen Pankki


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Pentti Uusivirta Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.