788/1989

Utfärdat i Helsingfors den 7 september 1989

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dagarna för utbetalning av barnbidrag

Sosial- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 9 § förordningen den 22 juli 1948 angående verkställighet av lagen om barnbidrag, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 18 augusti 1989 (761/89), beslutat:

1 §

Dagarna för utbetalning av barnbidrag är i varje kalendermånad följande:

den 24, om släktnamnet för den som lyfter barnbidraget börjar med bokstäverna A-K,

den 26, om släktnamnet för den som lyfter barnbidraget börjar med bokstäverna L-R samt

den 28, om släktnamnet för den som lyfter barnbidraget börjar med bokstäverna S-Ö.

2 §

Om dagen för utbetalning av barnbidrag infaller på en lördag eller en söndag eller annan helgdag, utbetalas barnbidraget närmast föregående vardag då banker och postkontor är öppna.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1989. Genom beslutet upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 26 april 1972 om dagarna för utbetalning av barnbidrag (315/72).

Helsingfors den 7 september 1989

Minister
Tarja Halonen

Tf. yngre regeringssekreterare
Jan Tennberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.