782/1989

Given i Helsingfors den 8 september 1989

Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster vid polisen

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 7 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Den lokala polisen

Ändras:

en arbetsstudiemanstjänst i löneklass A 15 till avdelningssekreterartjänst i samma löneklass,

sjuttioåtta byråfunktionärstjänster i löneklass A 11 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

åtta byråbiträdestjänster i löneklass A 11 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en byråbiträdestjänst i löneklass A 11 till byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

sex maskinskrivartjänster i löneklass A 11 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklass A 11 till byråsekreterartjänst i samma löneklass,

trettiofem byråfunktionärstjänster i löneklass A 10 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en byråbiträdestjänst i löneklass A 10 till byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

tre maskinskrivartjänster i löneklass A 10 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en maskinskrivartjänst i löneklass A 10 till byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

en vaktmästartjänst h.l. i löneklass A 10 till vaktmästartjänst i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklass A 10 till byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

sju vaktmästartjänster h.l. i löneklass A 9 till vaktmästartjänster i samma löneklass,

tre vaktmästartjänster h.l. i löneklass A 9 till byråfunktionärstjänster i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklass A 9 till byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

tre byråfunktionärstjänster i löneklass A 9 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en kanslisttjänst i löneklass A 9 till byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

två maskinskrivartjänster i löneklass A 9 till byråfunktionärstjänster i samma löneklass,

tjugonio byråbiträdestjänster i löneklass A 9 till byråfunktionärstjänster i samma löneklass,

nio byråbiträdestjänster i löneklass A 8 till byråfunktionärstjänster i samma löneklass,

en stämningsmanstjänst i löneklass A 8 till byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

en maskinskrivartjänst i löneklass A 8 till byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

elva maskinskrivartjänster i löneklass A 7 till byråfunktionärstjänster i samma löneklass,

en telefonisttjänst i löneklass A 7 til byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

en telefonisttjänst i löneklass A 5 till byråfunktionärstjänst i samma löneklass, och

tjugoen maskinskrivartjänster i löneklass A 5 till byråfunktionärstjänster i samma löneklass.

2 §
Centralkriminalpolisen

Ändras:

en undersökningsbiträdestjänst i löneklass A 16 till avdelningssekreterartjänst i samma löneklass,

en radiotelegrafisttjänst i löneklass A 15 till avdelningssekreterartjänst i samma löneklass,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 14 till byråsekreterartjänst i samma löneklass,

en maskinskrivartjänst i löneklass A 12 till byråsekreterartjänst i samma löneklass,

en maskinskrivartjänst i löneklass A 11 till byråsekreterartjänst i samma löneklass,

fem maskinskrivartjänster i löneklass A 10 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

tre maskinskrivartjänster i löneklass A 9 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

två maskinskrivartjänster i löneklass A 7 till byråfunktionärstjänster i samma löneklass,

en byråbiträdestjänst i löneklass A 8 till byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

en byråbiträdestjänst i löneklass A 7 till byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

två laboratorieassistenttjänster i löneklass A 8 till byråfunktionärstjänster i samma löneklass,

en laboratorieassistenttjänst i löneklass A 7 till byråfunktionärstjänst i samma löneklass, och

en yngre vaktmästartjänst i löneklass A 7 till vaktmästartjänst i samma löneklass.

3 §
Skyddspolisen

Ändras:

tre laboranttjänster i löneklass A 10 till byråsekreterartjänster i samma löneklass, och

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 10 till byråsekreterartjänster i samma löneklass.

4 §
Rörliga polisen

Ändras:

två bokförartjänster i löneklass A 12 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 11 till byråsekreterartjänst i samma löneklass,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 10 till byråsekreterartjänst i samma löneklass,

två byråbiträdestjänster i löneklass A 7 till byråfunktionärstjänster i samma löneklass, och

en byråbiträdestjänst i löneklass A 4 till byråfunktionärstjänst i samma löneklass.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989.

Helsingfors den 8 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.