765/1989

Utfärdat i Helsingfors den 24 augusti 1989

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stämpelskatt som skall uppbäras på vissa kartavstick och -utdrag

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av stadgandet under rubriken Kartavstick eller -utdrag i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådant det lyder i lag av den 2 december 1988 (1021/88), beslutat:

1 §

Kartavstick av och -utdrag ur förrättningskartor, registerkartor samt planers baskartor och plankartor, som förvaras vid lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteribyrå, skall för varje kartblad beläggas med stämpel till följande markbelopp:

1. Stämpelskatten på kartavstick eller -utdrag, som är ritat för hand, är 60 mark, inklusive 30 mark per varje hel kvadratdecimeter, dock högst 2 000 mark.

2. Mekaniskt framställt kartavstick eller -utdrag

Format högst
A 4 A 3 A 2 A 1 A 0
mk mk mk mk mk
Diazokopia
på papper 24 25 27 32 44
på polyesterplast tjocklek högst 0,07 mm 42 51 69 87 139
tjocklek högst 0,10 mm 51 62 83 131 207
Kontaktkopia
på papper 66 78 106 - -
på polyesterplast 70 89 122 192 -
färgkontaktkopia 89 130 200 - -
Fotografisk och wash-off kopia
på polyesterplast 97 118 159 217 379
Elektrostatisk kopia
på papper 23 30 - - -

Kartavstick av och -utdrag ur registerkartor, som förvaras vid lantmäterikontor och lantmäteribyrå skall, då kartutdragen innehåller också information om höjdelement, för varje kartblad beläggas med stämpel till följande markbelopp.

Mekaniskt framställt kartavstick eller -utdrag

Format högst
A 4 A 3 A 2 A 1 A 0
mk mk mk mk mk
Diazokopia
på papper 28 34 45 48 63
på polyesterplast, tjocklek högst 0,07 mm 65 94 152 167 229
tjocklek högst 0,10 mm 73 106 173 197 307
Kontaktkopia
på papper 71 87 122 - -
på polyesterplast 93 121 193 279 -
färgkontaktkopia 120 195 280 - -
Fotografisk och wash-off kopia
på polyesterplast 120 164 251 299 469
Elektrostatisk kopia
på papper 23 30 - - -

Stämpelskatten på kartavstick och -utdrag som framställts på annan botten eller på annat sätt, är 50 mark.

2 §

Närmare anvisningar om tillämpningen av detta beslut utfärdas vid behov av lantmäteristyrelsen.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1989.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 3 april 1987 om stämpelskatt som skall uppbäras på vissa kartavstick och -utdrag (378/87).

Helsingfors den 24 augusti 1989

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Överinspektör
Raimo Vajavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.