750/1989

Given i Helsingfors den 28 juli 1989

Förordning om ändring av prislistan i anslutning till förordningen om avgifter för Statens utvecklingscentrals prestationer

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde ändras prislistan i anslutning till förordningen den 31 december 1987 om avgifter för Statens utvecklingscentrals prestationer (1305/87) som följer:

PRISLISTA

Användning av lokaler

Lokalerna i Munksnäs
auditorium 1 200 mk/dag eller 250 mk/timme
föreläsningssal 450 mk/dag eller 75 mk/timme
rum för grupparbete 250 mk/dag eller 50 mk/timme
konferensrum 250 mk/dag eller 50 mk/timme
språklaboratorium 200 mk/timme
ADB-rum 1 800 mk/dag eller 300 mk/timme
bastu 200 mk/timme
matsal 200 mk/timme
matsalens kabinett 150 mk/timme
klubbrum 250 mk/timme
Lokalerna på Kägeludden
stora föreläsningssalen 800 mk/dag eller 150 mk/timme
föreläsningssal 450 mk/dag eller 75 mk/timme
rum för grupparbete 250 mk/dag eller 50 mk/timme
logi (rum för två personer) 150 mk/dygn/person

Avbeställningsavgift

Avgiften uppbärs inte, om en reserverad lokal avbeställs tidigare än två veckor före reserveringsdagen. Om avbeställningen sker senare, men senast den tredje dagen före reserveringsdagen, är avgiften 50 % av avgiften för lokalen. Därefter uppbärs full avgift enligt prislistan.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1989.

Helsingfors den 28 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.