746/1989

Utfärdat i Helsingfors den 10 augusti 1989

Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat, som används vid behandling av dessa och för vilka ersättning utgår enligt sjukförsäkringslagen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet ändrat 1 § i statsrådets beslut av den 31 oktober 1985 om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat, som används vid behandling av dessa och för vilka ersättning utgår enligt sjukförsäkringslagen sådan denna paragraf lyder i statsrådets beslut av den 26 januari 1989 (89/89), som följer:

1 §

I 9 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa behövliga, i 5 a § avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts till 90 procent, är:

Sjukdom Näringspreparat
Komjölksintolerans hos små barn 1) Dietta Soija
2) Locasol
3) Medi-Soija
4) Prosobee

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1989. Ersättning kan dock betalas även för Dietta Soija preparat som inköpts den 1 juli 1989 eller därefter.

Helsingfors den 10 augusti 1989

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Föredragande
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.