745/1989

Given i Helsingfors den 14 augusti 1989

Lag om ändring av 4 § lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 10 februari 1984 (159/84), som följer:

4 §

Ett preparat som inte har registrerats som bekämpningsmedel får inte saluföras som sådant eller annars överlåtas eller användas till förbrukning. Bekämpningsmedlet registreras av jordbruksstyrelsen på ansökan av den inhemska tillverkaren eller importören. En förutsättning för registrering är att bekämpningsmedelsnämnden har godkänt preparatet för användning som bekämpningsmedel.Denna lag träder i kraft den 1 september 1990.

Regeringens proposition 93/88
Ekonomiutsk. bet. 3/89
Stora utsk. bet. 65/89

Helsingfors den 14 augusti 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.