725/1989

Given i Nådendal den 28 juli 1989

Lag om ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86) en ny 9 a § som följer:

9 a §

Till följande tjänster kan endast finska medborgare utnämnas:

1) tjänsten som kanslichef vid republikens presidents kansli,

2) tjänsterna som kanslichef och referendarieråd samt motsvarande eller högre tjänster vid justitiekanslersämbetet,

3) tjänsterna som statssekreterare, kanslichef, avdelningschef och byråchef samt motsvarande eller högre tjänster vid ett ministerium,

4) tjänsterna inom utrikesförvaltningen,

5) tjänsterna som chef för ett ämbetsverk, likväl inte tjänsterna som rektor för en högskola eller den läroanstalt som meddelar högsta undervisning på konstens område,

6) tjänsterna som ledamot av ett centralt ämbetsverk,

7) tjänsterna som landshövding, länsråd som kanslichef och avdelningschef vid en länsstyrelse,

8) tjänster till vilka hör uppgiften att vara allmän åklagare,

9) i polislagen (84/66) nämnda polismanstjänster,

10) tjänster vars innehavare hör till ett fängelses direktion och

11) tjänsterna vid försvarsministeriet samt försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet.

Statsrådet kan besluta att endast finska medborgare kan utnämnas till andra tjänster än de som avses i 1 mom., då det är fråga om

1) någon annan tjänst vid ett ministerium än en som avses i 1 mom.,

2) en tjänst som är förenad med betydande utövning av offentlig makt eller handläggning av ärenden som gäller förhållandena till andra stater eller till internationella organisationer, eller

3) en tjänst vars innehavare kan få uppgifter om omständigheter som är viktiga med hänsyn till statens säkerhet eller ett betydande allmänt eller enskilt ekonomiskt intresse.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 6/89
Andra lagutsk. bet. 6/89
Stora utsk. bet. 105/89

Nådendal den 28 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.