724/1989

Given i Nådendal den 28 juli 1989

Lag om ändring av 84 § Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, ändras 84 § Regeringsformen för Finland som följer:

84 §

Till tjänsterna som justitiekansler och justitiekanslersadjoint i statsrådet, till domartjänster samt till tjänsterna som kommendör för försvarsmakten och medlemmar i direktionen för Finlands Bank kan endast utnämnas finska medborgare. Till riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman kan likaså endast finska medborgare utses.

Om andra offentliga tjänster som endast finska medborgare kan utnämnas till gäller vad som stadgas i lag eller vad som stadgas eller bestäms med stöd av ett bemyndigande i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 6/89
Andra lagutsk. bet. 6/89
Stora utsk. bet. 105/89

Nådendal den 28 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.