691/1989

Utfärdat i Helsingfors den 20 juli 1989

Statsrådets beslut om specialyrkesläroanstalter

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 1 § 3 mom. lagen av den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87), sådant det lyder i lag av den 14 juli 1989 (673/89), beslutat:

1 §

Specialyrkesläroanstalter är följande i 1 § 3 mom. lagen om yrkesläroanstalter (487/87), sådant det lyder i lag av den 14 juli 1989 (673/89), avsedda läroanstalter:

Yrkesundervisningsanstalter

Näkövammaisten ammattikoulu
Kuulovammaisten ammattikoulu
Nikkarilan kuulovammaisten ammattikoulu
Alavuden erityisammattikoulu
Kuhankosken erityisammattikoulu
Perttulan erityisammattikoulu
Järvenpään invalidien ammattioppilaitos
Westendin invalidien ammattioppilaitos
Keskuspuiston ammattikoulu
Liperin ammattioppilaitos
Merikosken ammattioppilaitos
Kiipulan ammattioppilaitos

Handelsläroanstalter

Järvenpään invalidien kauppaoppilaitos
Merikosken kauppaoppilaitos
Kiipulan kauppaoppilaitos

Läroanstalter inom lantbruksbranschen

Kiipulan puutarhaoppilaitos
2 §

Statsrådet beslutar i vart fall skilt för sig om förordnande av nya läroanstalter som inrättats efter detta besluts ikraftträdande till specialläroanstalter.

3 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut utfärdas vid behov av undervisningsministeriet.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1989.

Helsingfors den 20 juli 1989

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Undervisningsråd
Seppo Niinivaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.