658/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Lag om ändring av 10 § lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut ändras 10 § 2 mom. lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/66) som följer:

10 §

Ett motorfordon, i fråga om vilket det i behörig ordning har anmälts till registermyndigheten att det kommer att tas i bruk i trafik, får dock användas i trafik till och med den förfallodag som anges på den debetsedel som ges för fordonet, även om skatten för detta ännu inte har betalts.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1989. Den tillämpas på fordon för vilka registreringsanmälan görs nämnda dag eller därefter.

Regeringens proposition 71/89
Statsutsk. bet. 38/89
Stora utsk. bet. 104/89

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.