655/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Lag om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar vilka utgör bilagor till tulltarifflagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras den till tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) bifogade tulltariffen och dess finska och svenska ordalydelse samt den till lagen fogade förteckningen över industritullar,

av dessa tulltariffen sådan den till de delar som det nu är fråga om lyder ändrad genom lag av den 13 maj 1988 (430/88), som följer:

TULLTARIFF
AVDELNING II
VEGETABILISKA PRODUKTER
Kapitel 6
Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter och dylikt; snittblommor och snittgrönt
Positions nr Varuslag Tull
1. 2. 3.
06.02 Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium: (Anm.)
A. träd och buskar, som bär ätbara frukter eller nötter P. 1 kg -,25
B. andra träd; prydnadsväxter:
I. andra träd; plantor av träd, buskar och gräsartade fleråriga prydnadsväxter (perenner) P. 1 kg -,13
II. rosenplantor; plantor av azalea, rhododendron eller kamelia; andra plantor, utan blomknoppar eller blommor, krukans eller jordklumpens största tvärsnitt högst 6 cm fri
III. krukväxter, krukans eller jordklumpens största tvärsnitt mer än 6 cm:
a. rhododendron, azalea och rosor 15 %
minsta tull P. 1 kg 1,50
b. klockljung (Ericas graciles), även dess hybrider:
1. förtullade under tiden 1.9-30.11. P. 1 kg -,25
2. förtullade under tiden 1.12-31.8. 15 %
minsta tull P. 1 kg 1,50
c. andra 7,5 %
minsta tull P. 1 kg -,90
IV. andra prydnadsväxter fri
C. andra:
I. sticklingar av nejlika, krysantem, begonia eller hortensia; svampmycelium P. 1 kg -,25
II. andra levande växter P. 1 kg -,20
III. rötter, ympkvistar och andra sticklingar fri
06.03 Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade:
B. andra 4,3 %
Kapitel 8
Ätbara frukter och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner
1. 2. 3.
08.03 Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade:
A. färska, med stock:
I. förtullade under tiden 1.1-31.5 7 %
II. förtullade under tiden 1.6-31.12 8,6 %
B. färska, andra:
I. förtullade under tiden 1.1-31.5 9,2 %
II. förtullade under tiden 1.6-31.12 10,9 %
C. torkade 4,3 %
08.04 Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan, färska eller torkade:
A. dadlar 3,2 %
B. fikon 4 %
C. andra fri
08.11 Frukter och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
B. andra:
I. jordgubbar och smultron, hallon, vinbär, krusbär, lingon och blåbär 25 %
II. andra 7,2 %
08.13 Frukter, torkade, andra än frukter och nötter enligt positionerna 08.01-08.06; blandningar av nötter och/eller torkade frukter enligt detta kapitel:
C. aprikoser; äpplen 5 %
D. andra 3,7 %
Kapitel 9
Kaffe, te, matte och kryddor
1. 2. 3.
09.01 Kaffe, även rostat eller koffeinfritt; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden:
A. orostat kaffe 3 %
B. rostat kaffe 7,7 %
C. skal och hinnor av kaffe 6,3 %
09.09 Frön och frukter av anis, stjärnanis, fänkol, koriander, spiskummin eller kummin; enbär:
A. kummin (Carum carvi) 11,1 %
AVDELNING IV
LIVSMEDELSINDUSTRINS PRODUKTER; DRYCKER, ETYLALKOHOL OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING
Kapitel 18
Kakao och kakaoberedningar
1. 2. 3.
18.01 Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade:
B. andra 3,7 %
18.03 Kakaomassa, även avfettad 3 %
18.04 Kakaosmör, -fett och -olja 1,8 %
18.05 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel 6 %
Kapitel 20
Beredningar av köksväxter, frukter, nötter eller andra växtdelar
1. 2. 3.
20.06 Frukter, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade) 8,2 %
20.08 Frukter, nötter och andra ätbara växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
A. nötter, jordnötter och andra frön:
I. rostade jordnötter fri
II. andra 4,3 %
B. ananas; persikor 9 %
D. aprikoser 22,5 %
E. palmhjärtan 9,9 %
H. andra:
I. blandningar 5,6 %
20.09 Fruktsaft (inbegripet druvmust) och köksväxtsaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
C. annan fruktsaft och blandsaft av andra frukter:
I. ananassaft 10,9 %
II. andra 40 %
Kapitel 21
Diverse ätbara beredningar
1. 2. 3.
21.01 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa:
A. extrakter, essenser och koncentrat av kaffe 5,6 %
B. beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat av kaffe eller på basis av kaffe 9 %
C. extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte fri
D. rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa 2 %
21.02 Jäst (levande eller aktiv samt död eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt position 30.02); beredda bakpulver:
AVDELNING V
MINERALISKA PRODUKTER
Kapitel 25
Salt; svavel; jord- och stenarter; gips, kalk och cement
1. 2. 3.
25.23 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker:
AVDELNING VI
PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE INDUSTRIER
Kapitel 28
Kemiska grundämnen och oorganiska föreningar; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper
Anmärkningar
6. - Position 28.44 tillämpas endast för:
d) legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter och blandningar som innehåller dessa grundämnen eller isotoper eller oorganiska eller organiska föreningar av dessa och som har en specifik radioaktivitet som är högre än 74 Bq/g (0,002 μCi/g);
AVDELNING VII
PLASTER OCH PLASTVAROR; GUMMI OCH GUMMIVAROR
Kapitel 40
Gummi och gummivaror
1. 2. 3.
40.14 Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inbegripet dinappar) av vulkat gummi, dock inte hårdgummi, även med delar av hårdgummi:
A. kondomer 1,8 %
B. andra preventivmedel 2 %
C. andra 7 %
AVDELNING VIII
RÅA HUDAR OCH SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN OCH VAROR AV DESSA; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE FÖRVARINGSARTIKLAR; VAROR AV TARMAR
Kapitel 41
Råa hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder
1. 2. 3.
41.02 Råa skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt kapitelanmärkning 1 c) inte omfattas av detta kapitel fri
AVDELNING IX
TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; KORK OCH VAROR AV KORK; VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGARBETEN
Kapitel 44
Trä och varor av trä; träkol
1. 2. 3.
44.09 Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, spontat med fasade kanter, pärlspontat, profilerat, bearbetat till rund form eller dylikt) på kanter eller sidor, även hyvlat, slipat eller fingerskarvat:
A. plattor, stavar och friser för parkettgolv eller träkubbsgolv; kant- och ramlister av trä, inbegripet profilerade fotlister och liknande profilbräder:
I. av barrträ 3,8 %
II. av lövträ 3 %
44.21 Andra varor av trä:
A. klädhängare 3,8 %
B. bobiner, trådrullar och liknande artiklar 1,9 %
C. andra 5 %
Kapitel 46
Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgarbeten
1. 2. 3.
46.01 Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade till band; flätningsmaterial, flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, hopbundna i parallella parter eller vävda till platta produkter, även utgörande färdiga artiklar (t.ex. mattor och gallerverk):
A. flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade till band 3,8 %
B. andra:
I. av vegetabiliska material 4,8 %
II. andra 7 %
46.02 Korgarbeten och andra artiklar, formade direkt av flätningsmaterial eller tillverkade av varor enligt position 46.01; artiklar av luffa:
A. av vegetabiliska material 4,8 %
B. andra 7 %
AVDELNING X
MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; AVFALL AV PAPPER, KARTONG ELLER PAPP; PAPPER, KARTONG OCH PAPP SAMT VAROR AV DESSA
Kapitel 49
Böcker, tidningar, bilder och andra tryckalster; handskrifter, maskinskrivna texter och arbetsritningar
1. 2. 3.
49.07 Omakulerade frimärken, skattemärken och dylikt, gångbara eller avsedda som nyutgåva i det land till vilket de är destinerade; stämpelpapper; sedlar; checkblanketter; aktier, andelsbevis, obligationer och liknande värdepapper fri
AVDELNING XI
TEXTILMATERIAL OCH TEXTILVAROR
Kapitel 63
Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump
1. 2. 3.
63.06 Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar:
AVDELNING XV
OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL
Kapitel 82
Verktyg och redskap samt knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till dessa
Anmärkningar
1. - Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor, hand- eller pedaldrivna slipskivor med ställning, manikyr- eller pedikyrsatser samt varor enligt position 82.09 omfattar detta kapitel endast artiklar med blad, egg, bearbetande yta eller annan verksam del av:
1. 2. 3.
82.01 Handverktyg av följande slag: spadar, skyfflar, korpar, hackor, högafflar, grepar, krattor, räfsor och rakor; yxor, bilor, röjknivar och liknande huggverktyg; sekatörer av alla slag och beskärningssaxar; liar, skäror, höknivar, häcksaxar, fäll- och klyvkilar samt andra verktyg av sådana slag som används inom lantbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk 4,4 %
82.05 Handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; blåslampor; skruvstycken, skruvtvingar och dylikt, andra än tillbehör och delar till verktygsmaskiner; smidesstäd; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna slipskivor med ställning:
AVDELNING XVI
MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR TILL DESSA; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER
Kapitel 84
Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner och apparater samt mekaniska redskap; delar till dessa
1. 2. 3.
84.16 Brännare för flytande bränsle, pulveriserat fast bränsle eller gas, till eldstäder; mekaniska eldningsapparater (stokrar), även mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska samt liknande anordningar för sådana eldstadsrostar:
AVDELNING XX
DIVERSE VAROR
Kapitel 94
Möbler; resårbottnar till sängar samt bäddutrustning, såsom madrasser och kuddar, och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning och dylikt; prefabricerade byggnader
Anmärkningar
1. - Detta kapitel omfattar inte:
e) möbler som är speciellt konstruerade för att utgöra delar till kyl- eller frysutrustning enligt position 84.18; möbler som är speciellt konstruerade för symaskiner (position 84.52);
1. 2. 3.
94.01 Sittmöbler (andra än sådana som omfattas av position 94.02), även bäddbara, samt delar till dessa:
A. sittmöbler av rotting, vide, bambu eller liknande material samt delar till dessa 4,3 %
B. andra 6,1 %
94.03 Andra möbler samt delar till dessa:
A. möbler av metall, trä eller plast samt delar till dessa 5,1 %
B. andra 3,8 %
FÖRTECKNING ÖVER INDUSTRITULLAR
Position Varuslag Industritull
20.08.B. 20.08.H.II. Ananas och körsbär för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
20.08.H.II. Tahin för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
20.08.H. Rostade kross, spån, pulver och pastor av mandel eller nötter nämnda i position 08.02, inte innehållande tillsatt socker, för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis eller av bakverk enligt position 19.05 fri
21.06.A. Beredningar för tillverkning av produkter belagda med läskedrycksaccis fri
22.08.A. Beredningar för tillverkning av produkter belagda med läskedrycksaccis fri

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 83/89
Statsutsk. bet. 39/89
Stora utsk. bet. 97/89

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.