650/1989

Utfärdat i Helsingfors den 29 juni 1989

Inrikesministeriets beslut om överföring av ett område från Ristijärvi kommun till Sotkamo kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Ristijärvi kommun överförs till Sotkamo kommun den på grundkartans blad 4412 04 belägna statsägda marken i omgivningen kring Riihilampi och Savipuro samt inom dess område belägna allmänna och samfällda områden. Den nya administrativa kommungränsen avviker från den gamla kommungränsen vid röset 1762, varifrån den nya gränsen löper längs rån mellan å ena sidan den statsägda marken och å andra sidan lägenheterna Koljola 61:50, Taipale 61:21, Riihikoivikko 60:13, Kaukola 60:14 och Harjula 60:12 i Ristijärvi by i Ristijärvi kommun via rösena 1763, 1764, 30, 1765, 1766, 1 och 1767 till röset 1768, där den nya gränsen förenar sig med den gamla kommungränsen.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 29 juni 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.