649/1989

Utfärdat i Helsingfors den 29 juni 1989

Inrikesministeriets beslut om överföring av två lägenhetsdelar från Paltamo kommun till Sotkamo kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Paltamo och Sotkamo kommuner ändras så, att gränsen mellan dessa kommuner efter ändringen förenar sig med den vid storskiftet vid de i 2 § avsedda lägenhetsdelarna och områdena bildade kamerala kommungränsen.

2 §

Från Paltamo kommun överförs i Nuasjärvi by till Sotkamo kommun en del av lägenheterna Waara 48:24 och Männistö 48:30 samt inom ovan nämnda lägenhetsdelars område belägna allmänna och samfällda områden.

3 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 29 juni 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.