645/1989

Utfärdat i Helsingfors den 28 juni 1989

Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Kuhmo stad samt Hyrynsalmi och Suomussalmi kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Kuhmo stad samt Hyrynsalmi och Suomussalmi kommuner ändras så, att nämnda kommuners gränser vid de i 3 och 4 §§ avsedda lägenheterna efter ändringen förenar sig med de kamerala kommungränser som bildats vid storskiftesförrättningarna nr 2058 och 2261 i Tapanivaara by i Hyrynsalmi kommun och i Kuumu by i Kuhmo stad. Gränsen mellan Kuhmo stad och Hyrynsalmi kommun ändras vid Vetelälampi på i 2 § avsett sätt så, att den kommer att löpa vid det ställe som bestämts vid vattenrågångsförrättningen nr 5210 för skifteslagen i Hyrynsalmi.

2 §

Den nya gränsen mellan Hyrynsalmi kommun och Kuhmo stad löper från röset 12 en sträcka av 100 meter mot norr, varefter den vänder mot sydväst och efter en sträcka av 140 meter förenar sig med den gamla kommungränsen på stranden av Vetelälampi. Från Hyrynsalmi kommun överförs till Kuhmo stad en del av vattenområdet i Vetelälampi.

3 §

Från Kuhmo stad överförs till Hyrynsalmi kommun följande lägenhetsdelar och områden:

av lägenheterna Palovaara 1:4 och Tapanila 28 i Tapanivaara by i Hyrynsalmi kommun de områden som är belägna innanför Kuhmo stads administrativa gränser samt inom dessa lägenhetsdelars område belägna allmänna och samfällda områden.

4 §

Från Suomussalmi kommun överförs till Kuhmo stad följande lägenhetsdelar och områden:

av lägenheterna Riihelä 14, Viertola 15:3, Pieni-Sivakka 15:5 och Kuumu 55 i Kuumu by i Kuhmo stad de områden som är belägna innanför Suomussalmi kommuns administrativa gränser samt det för skifteslaget Kuumoinen samfällda vattenområdet i Raatejärvi samt inom ovan nämnda lägenhetsdelars område belägna allmänna och samfällda områden.

5 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 28 juni 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.