643/1989

Utfärdat i Helsingfors den 13 juni 1989

Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Kaustby och Ullava kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Kaustby och Ullava kommuner ändras så, att nämnda kommuners gränser vid de i 2 och 3 §§ avsedda lägenheterna efter ändringen förenar sig med de kamerala kommungränser som vid klyvningsförrättningen nr 31877 i Köyhäjoki by i Kaustby kommun den 4 januari 1934 och vid klyvningsförrättningen nr 24524 i Kausti by i Kaustby kommun den 16 februari 1976 införts i jordregistret.

2 §

Från Kaustby kommun överförs i Ullava by till Ullava kommun hela lägenheten Tuomikorpi 19:22 samt en del av lägenheterna Koittola 18:15, Peltola 19:6 och Rintala 19:29 samt inom lägenhetens och lägenhetsdelarnas område belägna allmänna och samfällda områden.

3 §

Från Ullava kommun överförs till Kaustby kommun följande lägenhetsdelar och områden:

1) i Kausti by en del av lägenheten Harju 38,

2) i Köyhäjoki by en del av lägenheterna Kulmala 3:17 och Kotineva 3:18, samt

3) inom ovan nämnda lägenhetsdelars område belägna allmänna och samfällda områden.

4 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 13 juni 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.