637/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Förordning om ändring av 14 § förordningen angående verkställigheten av lagen om understödskassor

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 27 november 1942 angående verkställigheten av lagen om understödskassor (909/42) 14 § 1 mom. samt

fogas till 14 § ett nytt 4 mom. som följer:

14 §

Understödskassorna skall inskrivas i registret med fortlöpande nummer i den ordning de godkänts för inregistrering.


Förandet av register över understödskassor kan skötas även genom automatisk databehandling.


Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1989.

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.