630/1989

Utfärdat i Helsingfors den 5 juni 1989

Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Halsua, Kaustby, Ullava och Vetils kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Halsua, Kaustby, Ullava och Vetils kommuner ändras så, att nämnda kommuners gränser vid de i 2-8 §§ avsedda lägenheterna efter ändringen förenar sig med de kamerala kommungränser som bildats vid klyvningsnyskiftet TNr 25354a, vilket införts i jordregistret den 1 juni 1967 och vid nyskiftet TNr 25354, som införts i jordregistret den 29 december 1972.

2 §

Från Kaustby kommun överförs i Rössi by till Halsua kommun en del av lägenheterna Rödsömetsä 10:3, Rimpineva 10:4, Holkinniemenneva 10:7, Petäjämaa 10:10, Lehtoniemi 10:11 och Palosaari 12 samt inom lägenhetsdelarnas område belägna allmänna och samfällda områden.

3 §

Från Halsua kommun överförs till Kaustby kommun följande lägenhetsdelar och områden:

1) i Linnusperä by en del av lägenheterna Indolaskiftet 1:9, Rimpineva 1:10 och Tervalampi 1:11,

2) i Köyhäjoki by en del av lägenheterna Metsä-Pesola 7:2 och Koskinen 7:8,

3) i Kausti by en del av lägenheten Metsäketola 18:39, samt

4) inom ovan nämnda lägenhetsdelars område belägna allmänna och samfällda områden.

4 §

Från Halsua kommun överförs i Vetils by till Vetils kommun en del av lägenheten Lumppio 19 samt inom lägenhetsdelens område belägna allmänna och samfällda områden.

5 §

Från Ullava kommun överförs i Linnusperä by till Kaustby kommun en del av lägenheterna Indolaskiftet I 4:2 och Storeutskog 4:4 samt inom lägenhetsdelarnas område belägna allmänna och samfällda områden.

6 §

Från Ullava kommun överförs i Rössi by till Halsua kommun en del av lägenheten Rimpineva 10:4 samt inom lägenhetsdelens område belägna allmänna och samfällda områden.

7 §

Från Vetils kommun överförs i Linnusperä by till Kaustby kommun en del av lägenheterna Rimpineva 1:10 och Storeutskog 4:4 samt inom lägenhetsdelarnas område belägna allmänna och samfällda områden.

8 §

Från Vetils kommun överförs i Rössi by till Halsua kommun en del av lägenheten Rimpineva 10:4 samt inom lägenhetsdelens område belägna allmänna och samfällda områden.

9 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

10 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 5 juni 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.