629/1989

Utfärdat i Helsingfors den 5 juni 1989

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenhetsdelar, registerenheter och områden från Kerimäki kommun och Nyslotts stad till Punkaharju kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Ruokolahti by i Kerimäki kommun överförs till Punkaharju kommun av lägenheten Kotimäki 5:12 skiftet Hälvän Luhtapalsta och inom ovan nämnda lägenhetsdel belägna samfällda områden.

2 §

Från Nyslotts stad överförs till Punkaharju kommun följande registerenheter, lägenhetsdel och områden:

1) från Kaartilanranta by hela registerenheten Rautatiealue 2:1,

2) från Pellossalo by hela registerenheten Rautatiealue 12:1,

3) från Moinsalmi by skogsskiftet av lägenheten Peltola 7:7, samt

4) inom ovan nämnda registerenheter och lägenhetsdel belägna samfällda områden.

3 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 5 juni 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.